CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
www.cccmtb.polkowice.pl

CIT w polskim systemie prawnym jest jednym z typów podatków bezpośrednich. Obowiązek jego płacenia jest nałożony na przedsiębiorstwa, czyli osoby prawne. Podatek dochodowy od osób prawnych nałożony jest w Polsce na spółki kapitałowe oraz na spółki komandytowo-akcyjne. Obowiązek zapłaty CIT nałożony jest także na spółki partnerskie oraz komandytowe. Polski sytem prawny ściąga obowiazek zapłacenia podatku CIT m. in.

ze Skarbu Państwa oraz z Narodowego Banku Polskiego. Podatku CIT nie muszą płacić też gminy, jeżeli chodzi wyłącznie o ich dochód własny. CIT-u nie opłaca także Zakład Ubzpieczeń Społecznych oraz organizacje religijne. Mówiąc o podatku CIT należy zaznaczyć, że przy ustalaniu jego zakresu kluczowe znaczenia ma fakt, czy opodatkowany podmiot działa na terenie Polski, czy też poza jej granicami. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada siedzibę na terenie Polski, to podatek CIT odnosi się do całości dochodów. W przypadku jednak kiedy podatnik działa poza granicami kraju, to podatek będzie nałożony wyłącznie na dochód uzyskany na terenie Polski.