Praca notariusza istotne kwestie

Praca notariusza istotne kwestie
www.secret.info.pl

Warto również zwrócić uwagę na pewną dość istotną, a nawet i najważniejszą kwestię, jaką jest odpowiedzialność, jaka spoczywa na pracy notariusza. Nie ulega wątpliwości, że dokonywanie czynności notarialnych musi odbywać się zawsze zgodnie z ściśle określonym prawem. Jego łamanie, omijanie kodeksu, czy jego pojedynczych punktów zawsze wiąże się z poniesieniem konsekwencji, a w tym wypadku odpowiedzialności karnej.

Jednym z najczęściej i najbardziej istotnych elementów odpowiedzialności, która jest bardzo rygorystycznie przestrzegana jest bezstronność. Zabezpieczenie jej okazało się szczególnie istotne, dlatego też w ustawie Prawa o notariacie znajduje się odrębny artykuł poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Zatem najogólniej mówiąc notariusz bez żadnych wyjątków nie może udzielić poświadczenia rodzinie.

Rozumieć należy przez to, że wszelkie czynności notarialne dotyczące małżonka, ale także innych krewnych, również powinowatych, związanych kuratelą, opieką czy przysposobieniem, nie mogą zostać dokonane. Poza tym należy podkreślić, że omawiana odpowiedzialność zawsze idzie w parze z zachowaniem tajemnicy zawodowej, która również w przypadku notariatu odgrywa szczególne znaczenie. Okazuje się, że wszelkie powierzane informacje, mają poufny i osobisty charakter, dlatego też przekazywanie ustnej informacji, czy co gorsza przygotowywanie wypisu osobom nieuprawnionym wiąże się z wymierzeniem odpowiedzialności karnej.

Wymiar jej może różnić się w zależności od przewinienia, jednak może oznaczać nawet trzyletni okres pozbawienia wolności.