Zmiany w egzaminie zawodowym

Zmiany w egzaminie zawodowym
https://kancelariafeniks.com/lodz-wibor/

Jak już wiadomo każdy kandydat ubiegający się o tytuł zawody notariusza po ukończeniu nauki na uczelni jest zobowiązany do odbycia aplikacji.

Jednak jej ukończenie nadal nie uprawnia do wykonywania zawodu, bowiem przed aplikantem czeka jeszcze egzamin zawodowy, po którego zdaniu dopiero rozpoczyna się prawdziwa praca notariusza.

Niemniej jednak warto podkreślić, że wspominana już niejednokrotnie ustawa deregulacyjna wprowadziła możliwość wykonywania niektórych czynności notarialnych, jeszcze w trakcie aplikacji.

Bowiem jeszcze rok przed jej ukończeniem aplikant ma możliwość przystąpienia do kolokwium fakultatywnego, należy nadmienić, że dość liczne grono osób korzysta z tego przywileju.

Bowiem daje to dużą szansę na praktyczne zastosowanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, uznanie kancelarii, ale również zdobywanie zaufania potencjalnych klientów.

Niestety do pełnego tytułu brakuje jeszcze egzaminu zawodowego, a więc kolejnego weryfikatora wiedzy.

Przygotowanie do niego z pewnością wymaga czasu i zaangażowania, jednak współcześnie sam jego przebieg został nieco zmodyfikowany, dzięki czemu z uzyskanie pozytywnego wyniku nie jest już takie trudne.

Przede wszystkim wcześniejsza forma egzaminu testowego zostaje zlikwidowana, w związku z powyższym pozostaje tylko i wyłącznie jego praktyczna część.

Zatem zrezygnowano z weryfikowania wiedzy z zakresu pamięciowej znajomości szeregu ustaw, co stanowiło ogromną trudność dla wielu osób przystępujących do egzaminu zawodowego.