Ustawa deregulacyjna zawodów prawniczych

Ustawa deregulacyjna zawodów prawniczych
www.ktp.edu.pl

Jak się okazuje, zawód notariusza ulegał pewnym deformacjom na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego dla pełnego zrozumienia jego sensu, ale przede wszystkim wyszczególnienia podstawowych zasad, warto zwrócić uwagę na obowiązującą od 2013 roku ustawę deregulacyjną. To właśnie dzięki niej wprowadzono nowe zasady obejmujące zawodowe egzaminy prawnicze, ale również szkolenia niezbędne do pełnienia funkcji notariusza. Należy podkreślić, że głównym ich założeniem było przede wszystkim otwarcie drzwi dla wszystkich osób pragnących wykonywać zawód prawniczy. Choć były to zdecydowanie zamknięte zawody, to mimo wszystko bardzo szybko doszło do ogromnej konkurencji na rynku.

Dlatego też konieczne okazało się wprowadzanie obniżenia cen świadczonych usług, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i rzetelności. Choć pozornie tego nie widać, to jednak rezygnacja z dokonywania wpisów do rejestrów, również przyczynia się do ułatwienia praktykowania zawodu, tym bardziej, że jest to korzystna dla państwa pozycja w ustawie. Bowiem przyczynia się do dużego wpływu na budżet państwa, chociażby na skutek zniesienia stanowisk urzędniczych, które jakby nie było stanowiły znaczny koszt. Warto zwrócić uwagę, że ustawa deregulacyjna, to przede wszystkim znacząca rewolucja, która swym zakresem objęła przede wszystkim zawodu notariusza. Wprowadzone zmiany wpłynęły bardzo korzystnie na wykonywanie tej funkcji, czego efektem są już obowiązujące regulacje prawne, cieszące się dużym uznaniem nie tylko wśród prawniczych grup.