Gospodarcza historia Pabianic

Gospodarcza historia Pabianic

26 października 2017 Wyłącz przez Korazon

Poza mieszkańcami województwa łódzkiego, zapewne niewiele osób zna gospodarczą historię Pabianic i chociażby dlatego warto powiedzieć o niej kilka słów. Obecnie miasto to liczy sobie niecałe siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców i pod względem gospodarczym nie ma się zbytnio czym pochwalić.

W przeszłości było jednak zupełnie inaczej. „Złotym wiekiem” dla Pabianic było dziewiętnaste stulecie, kiedy to miasto przynależało do Królestwa Polskiego.

Pod rządami zaborców rozpoczął się jego bardzo dynamiczny rozwój. Powstały tutaj liczne manufaktury, który przyczyniły się do błyskawicznego wzrostu gospodarczego, o czym świadczy chociażby fakt, że w drugiej połowie XIX wieku liczba tutejszych mieszkańców, na skutek migracji zarobkowych, zwiększyła się około ośmiokrotnie.

Ludzie przyjeżdżali do pracy do stale rozwijanych zakładów przemysłowych, wśród których dominowały przędzalnie. Najlepszy okres w historii Pabianic dobiegł jednak końca, a tutejszy przemysł w XX i XXI wieku powoli podupadał.

Na chwilę obecną jest to jedno z najbiedniejszych miast w całym kraju.