Wykształcenie się przedsiębiorstw

Wykształcenie się przedsiębiorstw

22 listopada 2017 Wyłącz przez Korazon
wynajmujemy przyssawki na zlecenie wynajem przyssawek zleć wynajem przyssawek

Szybki rozwój i zmiany, jakie dokonywały się w przemyśle doprowadziły do wytworzenia się nowej jednostki, czyli przedsiębiorstwa, jako jednostki gospodarczej. Celem przedsiębiorstwa było (i jest nadal) osiąganie zysków poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Szybki rozwój i powstawanie kolejnych gałęzi przemysłu dawało przedsiębiorcom możliwość zaspokajania tych potrzeb w jeszcze szerszej skali i przynosiło dużo większe zyski. W skład przedsiębiorstwa wchodzą inne, odrębne jednostki gospodarcze zwane zakładami.

Rewolucja przemysłowa spowodowała, że takich zakładów powstawały dziesiątki, a w skali państwa nawet setki rocznie. Co za tym idzie, mnożyły się także przedsiębiorstwa. Ponieważ przemysł rozwijał się na tyle szybko, że rozwijały się nie tylko jego dawniejsze gałęzie, ale i powstawały nowe, to również przedsiębiorstwa zaczęły się między sobą różnić za względu na obszary swojej działalności. Tak oto powstawały przedsiębiorstwa wydobywcze, przetwórcze czy obróbkowe.