Taekwondo – charakterystyka

Taekwondo – charakterystyka

Taekwondo to tradycyjny sport i sztuka walki Korei. Początkowo zostało stworzone do celów militarnych, następnie zostało zaadaptowane do użytku cywilnego, jego twórcą jest gen. Choi Hong Hi.

Obecnie jest jedną z pełnoprawnych dyscyplin olimpijskich. Podstawową strukturę taekwondo jako systemu walki można podzielić na: ćwiczenia (układy) formalne (poomse w WTF lub „Tul” w ITF), wolną walkę (kyorugi), techniki samoobrony (hosinsul), techniki rozbić twardych przedmiotów (kyokpa). Elementem łączącym cztery powyższe składowe jest technika.

Podstawę taekwondo stanowią: system założeń filozoficzno-moralnych, techniki podstawowe (przede wszystkim nożne), ściśle określone układy formalne – w organizacji WTF jest 17 (8 starszych, nieuznawanych obecnie za oficjalne) układów zwanych poomse (lub poomsae), w ITF 24 układy zwane tul, w GTF ćwiczy się układy z ITF jak również układy specyficzne dla GTF – łącznie 30 układów. Współzawodnictwo sportowe obejmuje przede wszystkim walkę i układy formalne. Rozgrywa się również inne konkurencje, np.

w federacji ITF są to techniki specjalne i testy siły, a w WTF konkurencje sprawnościowe.