Symbole religijne

Symbole religijne

Nie sposób opowiedzieć o wszystkich symbolach, które są dla wyznawców różnych religii świętością. Zbyt dużo bowiem jest wyznań na świecie, o wielu z nich nawet nie słyszeliśmy. Liczbę je określającą znamy tylko ze statystyk.

Największe i najbardziej znane religie na świecie poprzez swoją symbolikę są rozpoznawalne przez przeciętnego śmiertelnika. W związku z religijnymi symbolami nie raz słyszeliśmy o sytuacjach, gdzie dochodziło do obrazy uczuć religijnych. Każdy symbol ustanowiony przez Kościół należy szanować bez względu na to czy jest znakiem naszej wiary, czy innego wyznania.

Najbardziej rozpoznawalnym na całym świecie symbolem jest krzyż, którym legitymują się chrześcijanie. W zależności od wyznania krzyż przybiera inne kształty. Gwiazda Dawida i Menora to święte symbole judaizmu.

Religie islamu rozpoznamy na pewno po półksiężycu, który jest znakiem Kalifatu. Koło Dharmy symbolizuje buddyzm, znak Yin i Yang utożsamiamy z taoizmem a dziewięcioramienną gwiazdę z religią bahaitów.