Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne

21 listopada 2017 Wyłącz przez Korazon
producent płyt tarasowych płyty tarasowe producent produkcja płyt na taras

Na obszarze polskim działają tak zwane specjalne strefy ekonomiczne tzw. SSE, przez które rozumie się wyodrębnioną i niezamieszkałą częścią terytorium kraju, na której terenie podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność gospodarczą, na preferencyjnych warunkach. Korzyściami są np. zwolnienia i ulgi podatkowe, pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności i możliwość zakupu w pełni uzbrojonych działek. W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych.

Najstarszą polską strefą jest utworzona w 1995 SSE EURO-PARK MIELEC. Strefy takie tworzone są zwłaszcza na obszarach dotkniętych recesją gospodarczą i zagrożonych bezrobociem. A ich powstanie ma służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto ma wspierać rozwój i wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej. W wielu przypadkach okazują się one siłą napedową rozwoju społecznogospodarczego.

 .