Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne

21 listopada 2017 Wyłącz przez Korazon

Na obszarze polskim działają tak zwane specjalne strefy ekonomiczne tzw. SSE, przez które rozumie się wyodrębnioną i niezamieszkałą częścią terytorium kraju, na której terenie podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność gospodarczą, na preferencyjnych warunkach. Korzyściami są np. zwolnienia i ulgi podatkowe, pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności i możliwość zakupu w pełni uzbrojonych działek. W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych.

Najstarszą polską strefą jest utworzona w 1995 SSE EURO-PARK MIELEC. Strefy takie tworzone są zwłaszcza na obszarach dotkniętych recesją gospodarczą i zagrożonych bezrobociem. A ich powstanie ma służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto ma wspierać rozwój i wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej. W wielu przypadkach okazują się one siłą napedową rozwoju społecznogospodarczego.

 .