Restrukturyzacja polskiego przemysłu

Restrukturyzacja polskiego przemysłu

W Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku nastąpiły istotne i znaczące zmiany, który wpłynęły na restrukturyzacje krajowego przemysłu.

Zaczęto wprowadzać w naszą gospodarkę bardziej opłacalne technologie przemysłowe i nastąpiła prywatyzacja wielu zakładów.

Dotyczyła ona głównie małych i średnich zakładów.

Sektor prywatny zasilają także nowe firmy, zakładane od podstaw.

Na polskim rynku zaczyna się coraz częściej pojawiać kapitał zagraniczny, wspierający państwowe firmy i zakłady.

Lokowany był on na początku głównie w przemyśle spożywczym i elektromaszynowym, zwłaszcza samochodowym, oraz sektorze bankowym i handlu, stopniowo zaczęto inwestować w przemyśle zaawansowanych technologii.

Zaczęto też powoływać Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które miały na celu przyciągnąć zagraniczny kapitał.

Nastąpił rozwój małych i średnich firm, które są sprawniej zarządzane, wprowadzają innowacje i najnowsze rozwiązania techniczne; korzystają z dofinansowań z Unii na własny rozwój i dostosowanie się do sytuacji i potrzeb rynku.

A sam przemysł koncentruje się zwłaszcza w dużych, wielkomiejskich okręgach.