Przemoc dozwolona

Przemoc dozwolona
www.dezybis.com.pl

W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych mąż ma prawo bić żonę pasem, o ile szerokość pasa nie przekracza 3,6 centymetra chyba, że małżonka zgodzi się na ustępstwa. Jak mogło się stać, że tak absurdalny przepis został wprowadzony? Od lat od wieków walczy się o wolność osobistą o prawa dla człowieka i nie wyłączania kobiet z tej kategorii.Tymczasem znajduje się przepis, który daje możliwości używania przemocy określając jednocześnie narzędzie zbrodni.

Absurdalny przepis, który mimo wszelkich różnic narodowościowych nie powinien zaistnieć. Każdemu człowiekowi bez względu na płeć, kolor skóry, wiek czy inne należy się wolność, nie można pozbywać go godności, nietykalności osobistej a już na pewno przez aparat państwowy, który ma za zadanie chronić obywatela, dawać poczucie bezpieczeństwa a nie określać formy przemocy fizycznej regulując jedynie zażyłość osób oraz jej formę. Jaki sens ma powstawanie wielu instytucji charytatywnych pomagających dzieciom czy zwierzętom, jeśli widnieje przepis o możliwości bicia i to członków rodziny?.