Kategoria: Prawo

3 maja 2018 Wyłącz

Coś kosztem czegoś

przez Korazon

Państwa będące w Unii Europejskiej musieli się dostosować do ogólnych przepisów i zasad w niej panujących. Jedną z wielu zmian…

19 kwietnia 2018 Wyłącz

Przemoc dozwolona

przez Korazon

W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych mąż ma prawo bić żonę pasem, o ile szerokość pasa nie przekracza 3,6 centymetra…

6 marca 2018 Wyłącz

Podatek rzecz święta

przez Korazon

W Polsce obowiązkowemu opodatkowaniu podlega żywność przekazywana w formie darowizny. Często przytaczanym przykładem jest właściciel legnickiej piekarni,

14 listopada 2017 Wyłącz

Historia sądownictwa w Polsce

przez Korazon

Kiedyś, w dawnej Polsce, nie było sądów. Ich funkcję pełnił władca, początkowo rozpatrując wszelkie sprawy poddanych osobiście. Najważniejszy okazywał się…

17 października 2017 Wyłącz

Sądy wojskowe

przez Korazon

Sądownictwo wojskowe jest jednym z rodzajów sądownictwa szczególnego. Oznacza to, że są to sądy wyłączone z sądownictwa powszechnego, ze względu…