Popularność buddyzmu

Popularność buddyzmu

Buddyzm narodził się w Indiach, jego dzieje były bardzo burzliwe. Do dzisiaj jest bardzo popularny głównie w Kajach azjatyckich, ponieważ w chwilach zagrożenia jego wyznawcy ustnie przekazywali nauki Buddy.

Uczniowie jego spisali całą jego wiedzę zdobywaną przez wiele lat podczas wędrówki po Indiach w poszukiwaniu prawdy o wyzwoleniu się z cierpienia. Podstawą buddyzmu są Cztery Szlachetne Prawdy, które sformułował Budda.

Współcześnie zwolennicy buddyzmu zamieszkują w najróżniejszych miejscach na ziemi. Dzięki podróżnikom wiadomości na temat tej religii przenikały wszędzie i były aktywnie rozpowszechniane.

Pędząca wciąż do przodu cywilizacja zachodnia zatrzymała się na moment, by zastanowić się nad prawdami głoszonymi przez buddystów. Dzięki temu istnieją dzisiaj w Europie gminy buddyjskie, w których aktywnie praktykują ci, którzy przyjęli buddyzm za swoją drogę w życiu.

Światowa społeczność buddyjska organizuje w Stanach Zjednoczonych spotkania dla wyznawców, wspólnie medytują, poszukują prawdy, propagują nauczanie Buddy.