Pierwsze czytanie projektu ustawy

Pierwsze czytanie projektu ustawy

11 września 2017 Wyłącz przez Korazon

Pierwsze czytanie ma miejsce na posiedzeniu plenarnym Sejmu albo na posiedzeniu komisji sejmowej – wybór komisji zależy od tego, czego miałaby dotyczyć przyszła ustawa. Najczęściej zdarza się tak, że pierwsi nad projektem ustawy pochylają się posłowie pracujący w odpowiedniej komisji (przykładowo Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży czy Komisja Gospodarki). Wynika to z tego, że w porządku obrad Sejmu nie ma zazwyczaj miejsca na obradowanie nad projektami ustaw.

Jednak polski prawodawca stanowi, że niektóre projekty ustaw bezwzględnie muszą być przedstawiane na posiedzeniu Sejmu – chodzi tu o tak ważne dla państwa i obywateli projekty ustaw, które mają zmieniać przepisy konstytucyjne lub podatkowe czy też regulować wybory czy chociażby projekt ustawy budżetowej. Podczas pierwszego czytania posłowie rozpatrują uzasadnienie projektu ustawy, debatują nad ogólnymi zasadami pomysłu wnioskodawcy oraz zadają pytania temu, który skorzystał z prawa inicjatywy ustawodawczej. Mogą także wnioskować o odrzucenie projektu w całości albo przyjęcie go z poprawkami lub w całości.

Poseł – sprawozdawca, który jest wyłaniony właśnie w czasie pierwszego czytania jest zobowiązany do zdania sprawozdania Sejmowi z prac komisji podczas drugiego czytania.