Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa
www.twardogora.info.pl

Krajowa Rada Sądownictwa została utworzona, by pilnować niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności sądów. Przyczyniły się do tego przemiany ustrojowe, jakie dokonały się w państwie w 1989 roku.

Właśnie wtedy do Konstytucji wprowadzono zmianę, mówiącą o tym, że odtąd powoływanie sędziów należy do prezydenta, który ma postępować zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwszy jej skład został ustalony w trakcie pierwszego posiedzenia, mającego miejsce 23 lutego 1990 roku.

Obecnie Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje się między innymi wydawaniem opinii na temat aktów normatywnych, ściśle związanych z sądownictwem oraz sędziami. Do jej obowiązków należy także ocenianie kandydatów na stanowisko sędziego.

Właśnie do niej wpływają wnioski o przeniesienie konkretnego sędziego w stan spoczynku lub o dalsze pełnienie przez niego obowiązków, jeśli ukończył już 65 rok życia, a chce pracować dalej. Krajowa Rada Sądownictwa to organ kolegialny, złożony z 25 członków.

Ich zdecydowana większość to sędziowie, choć oprócz nich w skład rady wchodząm.in.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, czterech posłów i dwóch senatorów.