Kilka słów o historii Pabianic

Kilka słów o historii Pabianic

23 września 2017 Wyłącz przez Korazon

Pabianice to miasto gminne i powiatowe, które wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. Obecnie nie zajmuje ono znaczącego miejsca na gospodarczej mapie naszego kraju, jednak w przeszłości bywało nieco inaczej.

Pabianice swego czasu słynęły z zakładów szwalniczych, które powstały tam w XIX wieku. W XIX stuleciu Pabianice należały do Rosji i wchodziły w skład Królestwa Polskiego.

Sprzyjające okoliczności gospodarcze oraz inicjatywa władz sprawiły, że bardzo szybko zaczął się tam rozwijać przemysł lekki, a konkretnie szwalniczy. Do miasta napływały masy nowych mieszkańców, wśród których byli, między innymi, niemieccy specjaliści oraz żydowscy przemysłowcy.

Pabianice rozwijały się wówczas z znakomitym tempie i dość szybko stały się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich oraz przemysłowych całego Królestwa Polskiego. W późniejszym okresie, w skutek różnego rodzaju zawirować politycznych, wojennych i gospodarczych, miasto zaczęło stopniowo podupadać i nigdy nie odzyskało już tak znaczącej pozycji, jaką odgrywało w XIX wieku.