Katolicyzm

Katolicyzm

Jest to religia z wielowiekową tradycją i wywodząca się z chrześcijaństwa. Ma na świecie wielu swoich wyznawców, dla których źródłem wiary jest Pismo Święte. Zawarte w tej świętej księdze prawdy pozwalają wiernym żyć w zgodzie z zasadami wyznawanej religii. Katolicy wierzą w jednego Boga w trzech Osobach i w zmartwychwstanie, wyznają główne prawdy wiary, przyjmują sakramenty. Pierwszym sakramentem jest chrzest, dzięki któremu można przystąpić do wspólnoty katolickiej i stać się jej pełnoprawnym członkiem.

Katolicy spotykają się w swoich świątyniach zwanych kościołami, by tam brać udział w odprawianej przez kapłana liturgii. Modlą się wtedy do Boga, wyznają wiarę, śpiewają pieśni ku jego chwale, przyjmują komunię. Obchodzą też bardzo uroczyście wszystkie kościelne święta np. Triduum Paschalne, uważane za najważniejsze, Narodzenie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie czy Zesłanie Ducha Świętego. Tych świątecznych dni jest znacznie więcej i stanowią one dla wszystkich katolików ważne wydarzenia.