Karate – charakterystyka

Karate – charakterystyka

7 listopada 2017 Wyłącz przez Korazon

Karate to sztuka walki powstała na Okinawie. Karate jest sztuką walki stworzoną przez mieszkańców Okinawy jako metoda samoobrony bez użycia broni. Od momentu powstania sztuka ta ewoluowała.

W wielu stylach aspekt realnej walki został zachowany, a nawet rozwinięty (przykładowo kopnięcie okrężne mawashi geri nie występowało w oryginalnej sztuce okinawańskiej). W niektórych jednak stylach sztuka ta zmieniła swój charakter z utylitarnego systemu walki (karate okinawańskie) na system psychofizycznego doskonalenia się, gdzie na pierwszy plan wysuwa się aspekt do – „drogi”, którą kroczy się całe życie, jako symbolu niekończącego się procesu dążenia do doskonałości. Obecnie istnieją trzy podstawowe kierunki w karate: karate jako walka na śmierć i życie (style klasyczne, głównie okinawańskie, czyli tzw.

karate tradycyjne), karate jako sport z elementami samoobrony (większość stylów) oraz karate jako sposób psychofizycznego doskonalenia, nie nastawione bezpośrednio na aspekt samoobrony czy rywalizacji, jednak z zachowaniem oryginalnych postaw, ruchów.