Karate – charakterystyka

Karate – charakterystyka

Karate to sztuka walki powstała na Okinawie. Karate jest sztuką walki stworzoną przez mieszkańców Okinawy jako metoda samoobrony bez użycia broni. Od momentu powstania sztuka ta ewoluowała.

W wielu stylach aspekt realnej walki został zachowany, a nawet rozwinięty (przykładowo kopnięcie okrężne mawashi geri nie występowało w oryginalnej sztuce okinawańskiej). W niektórych jednak stylach sztuka ta zmieniła swój charakter z utylitarnego systemu walki (karate okinawańskie) na system psychofizycznego doskonalenia się, gdzie na pierwszy plan wysuwa się aspekt do – „drogi”, którą kroczy się całe życie, jako symbolu niekończącego się procesu dążenia do doskonałości. Obecnie istnieją trzy podstawowe kierunki w karate: karate jako walka na śmierć i życie (style klasyczne, głównie okinawańskie, czyli tzw.

karate tradycyjne), karate jako sport z elementami samoobrony (większość stylów) oraz karate jako sposób psychofizycznego doskonalenia, nie nastawione bezpośrednio na aspekt samoobrony czy rywalizacji, jednak z zachowaniem oryginalnych postaw, ruchów.