Jakie funkcje pełnią podatki?

28 września 2017 Wyłącz przez Korazon
www.eurequa.pl

Chociaż płacenie podatków nie należy do najprzyjemniejszych aspektów naszego systemu prawnego, to jednak ich istnienie jest konieczne – nie tylko dla dobra państwa i budżetu, ale także dla każdego podatnika z osobna. Podstawowe funkcje podatków, o których zapewne każdy z nas uczył się już w szkole, to funkcja stymulacyjna, informacyjna, regulacyjna oraz fiskalna.

Główną funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Dzięki temu wpłacane przez podatników podatki zasilają budżet państwa.

Wpływy, jakie państwo pozyskuje z podatków są znacznie wyższe od wszystkich innych otrzymywanych dochodów. Bardzo ważna jest także funkcja regulacyjna, bo to dzięki niej kształtowany jest dochód, a także majątek podatników.

Funkcja ta wpływa na ład gospodarczy w państwie. Funkcja stymulacyjna natomiast w największym stopniu wpływa na rozwój i kierunki działania konkretnych jednostek.

Dzięki niej stosuje się różne obciążenia podatkowe, które kształtują charakter działalności. Funkcja informacyjna natomiast informuje o tym, jak przebiegają procesy gospodarcze.