Jakie funkcje pełnią podatki?

Jakie funkcje pełnią podatki?

28 września 2017 Wyłącz przez Korazon
www.eurequa.pl

Chociaż płacenie podatków nie należy do najprzyjemniejszych aspektów naszego systemu prawnego, to jednak ich istnienie jest konieczne – nie tylko dla dobra państwa i budżetu, ale także dla każdego podatnika z osobna. Podstawowe funkcje podatków, o których zapewne każdy z nas uczył się już w szkole, to funkcja stymulacyjna, informacyjna, regulacyjna oraz fiskalna.

Główną funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Dzięki temu wpłacane przez podatników podatki zasilają budżet państwa.

Wpływy, jakie państwo pozyskuje z podatków są znacznie wyższe od wszystkich innych otrzymywanych dochodów. Bardzo ważna jest także funkcja regulacyjna, bo to dzięki niej kształtowany jest dochód, a także majątek podatników.

Funkcja ta wpływa na ład gospodarczy w państwie. Funkcja stymulacyjna natomiast w największym stopniu wpływa na rozwój i kierunki działania konkretnych jednostek.

Dzięki niej stosuje się różne obciążenia podatkowe, które kształtują charakter działalności. Funkcja informacyjna natomiast informuje o tym, jak przebiegają procesy gospodarcze.