In-vitro uregulowane

In-vitro uregulowane
bhp zabrze

2015 rok okazał się przełomowy w kwestii zapłodnienia pozaustrojowego, które znane jest bliżej pod nazwą „in-vitro”.

Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności, regulując w ten sposób sporne kwestie, które przez wiele lat budziły kontrowersje zarówno wśród polityków jak i obywateli pragnących z tej metody skorzystać.

Ustawa określa przede wszystkim zasady korzystania z in-vitro, sposób, w jaki należy postępować z komórkami i zarodkami rozrodczymi.

Zostały unormowane również procecedury bezpieczeństwa, warto podkreślić, że ochroną objęto dzieci urodzone w skutek leczenia niepłodności.

Polski prawodawca sprecyzował, że dawca musi pisemnie zgodzić się na wykorzystanie jego komórek rozrodczych, podobnie biorczyni musi wyrazić zgodę na zastosowanie u niej tych komórek męża czy partnera.

Uchwalone przepisy prawne zakazują sprzedaży czy kupna komórek rozrodczych i zarodków albo klonowania zarodków.

Karane ma być również niszczenie zarodków, które są zdolne do prawidłowego rozwoju.