Gruszka Bessemera

Gruszka Bessemera
www.wwmf.pl

Metoda besemerowska jest jedną z najstarszych metod otrzymywania stali. Polega na przedmuchiwaniu świeżej surówki znajdującej się w pochylonym piecu, który kształtem przypomina gruszkę.

To tzw. Gruszka Bessemera, która była jednym z przełomowych wynalazków rewolucji przemysłowej.

Piec składa się z konwertora oraz z dmuchawy z przewodami powietrznymi. Konwertor od środka jest w całości wyłożony kwaśnym materiałem, który jest ogniotrwały.

Natomiast jego dno jest podobne do sita. Przez tak skonstruowane dno przedostaje się sprężone powietrze, które ze skrzyni przepływa do środka konwertora pod bardzo silnym ciśnieniem.

Dzięki obecności tlenu we wtłaczanym powietrzu zostają wypalone domieszki w surówce, a dzięki temu powstaje właśnie stal. Z niej zaś są wykonywane najdroższe wyroby hutnicze.

Wynalezienie Gruszki Bessemera znacznie ułatwiło i skróciło proces produkcji stali, dzięki temu piecowi wyprodukowanie stopu stali zajmowało maksymalnie 25 minut. Była to metoda także dużo wydajniejsza od tych stosowanych przed rewolucją przemysłową.