Człowiek coraz mniej ważny

Człowiek coraz mniej ważny
laminwoods.pl

Trzecia rewolucja przemysłowa nadal trwa i wciąż pomniejsza rolę człowieka w przemyśle. Praca ludzka jest bowiem coraz częściej zastępowana przez specjalistyczne maszyny. Era manufaktur minęła bezpowrotnie, a człowiek po tym, jak jeszcze w XVIII wieku był podstawowym elementem w sektorze gospodarki, stał się już tylko dodatkiem do niej. Pierwsza rewolucja przemysłowa spowodowała wzrost znaczenia sektora przemysłu, kosztem spadku znaczenia rolnictwa.

Trzecia rewolucja przemysłowa, która dokonuje się nadal, doprowadziła zaś do stanu, w którym na pierwszy plan wysuwa się sektor usług, spychając na dalsze miejsca przemysł i rolnictwo. Chociaż dobrze rozwinięty przemysł jest nadal podstawą dobrze rozwiniętej gospodarki, to nie jest już tak kluczowy, jak był np. sto lat temu. Proste prace, które w ubiegłym wieku wykonywane były siłą ludzką dzisiaj może wykonać maszyna.

pojazdy użytkowe kubota sprawdzą się w działaniu specjalistyczne chwytaki do płyt chwytaki do płyt warstwowych polecamy chwytaki do płyt

Powoduje to ciągły wzrost bezrobocia, gdyż w fabrykach zajmujących się produkcją na coraz to większą skalę, bardziej opłacalna jest inwestycja w dobre urządzenia, niż niepewną siłę ludzką.